Bliv uddannet som underviser i LIVSPARAT programmet

20150805_101235.jpg

Hos Styrkeakademiet vil du møde Louise Tidmand som din LIVSPARAT-instruktør på kurset. Louise er uddannet lærer, har mere end 15 års undervisningserfaring fra alle trin i Folkeskolen, erfaring med specialbørn og DSA-klasser, er Kandidat i Pædagogisk Psykologi og er igang med sin Ph.D. i livsduelighed og trivsel. Louise skræddersyr dit LIVSPARAT-kursusforløb, så alle dine kollegaer går fra kurset med konkrete værktøjer, der fungerer i jeres pædagogiske praksis.

 

Det er ikke en forudsætning for arbejdet med programmet – men absolut anbefalelsesværdigt.

Med Louises baggrund som lærer, vil du få praksisnær undervisning, der er skræddersyet lige til din undervisning og pædagogiske praksis, uanset om du lærer, pædagog, AKT- eller PPR-medarbejder jobkonsulent eller underviser på efterskoler, erhvervsskoler, produktionsskoler ell. lign..

Ved at samle alle dine kollegaer, kan I opnå den fælles referenceramme for trivselsarbejdet og en fælles forståelse for, hvordan I arbejder med livsduelighed hos jer, som giver jer den teoretiske og didaktiske fundering, der sikrer programmets optimale effekt.

Men et fælles kursus åbner også for debatten om temaernes tværfaglige muligheder og refleksion over egen praksis. Kurset giver dig den teoretiske grundlag og mulighed for at prøve øvelserne på din egen krop, men vores kursus indledes med en tilpasning til jeres pædagogiske praksis og afsluttes med en konkret handlingsplan for, hvordan i kommer igang. 
Med kompetenceudviklingen af de eksisterende ressourcer, altså medarbejderne og deres engagement i og forståelse for Livsparat, sikres bæredygtigheden og programmets levedygtighed fremover.

Vi tilbyder et 2-dages kursus, hvor dine undervisere får didaktisk sparring til at arbejde med programmet og sparring til at bygge et forløb over jeres arbejde og et kursusprogram, der tager udgangspunkt i et skræddersyet forløb, vi udvikler til jeres gruppe af unge, skræddersyede forløb til udskoling, ungdomsuddannelse, jobcenter, UU-vejledning, STU eller efterskole.

I indeværende skoleår har vi efteruddannet knap 70 lærere, UU-vejledere og skoledere i arbejdet med programmet LIVSPARAT i Odense, såvel som alle 10. Klasser i Vejle kommune. I alt arbejder ca. 600 elever i løbet af 2016/2017 skoleår med LIVSPARAT i 10. Klasse (Ordinære 10, klasser, EUD klasser, 10. klasse enkeltfag, specialklasser med visiterede elever og heltidsundervisningstilbud), og Louise Tidmand har fulgt hele processen gennem spørgeskemaer til lærere og elever, interviews med lærere, elever, UU-vejledningen og ledelsen, været ude og observere undervisningen i LIVSPARAT og løbende holdt evalueringsmøder med lærere og ledelse som led i hendes Ph.D..

Det har givet os en unik viden om afvikling af programmet og om de konkrete udfordringer både lærere, elever, ledelse og UU-Vejledningen står med i en travl hverdagspraksis i forhold til arbejdet med livsduelighed, robusthed og uddannelsesparathed. Denne unikke og centrale viden og elevernes baggrund er medtænkt i tilrettelæggelse af kurset i LIVSPARAT til dig.

Centrale omdrejningspunkter for netop et forløb i disse år i de unges liv er at skabe et år, hvor den unge oplever at blive del af et robust fællesskab, der er troværdigt og tillidsfuldt, hvor den unge er tryg i at vide hvilke forventninger, der stilles til ham/hende og hvor den unge kan udvikle sig fagligt og personligt og underviserne er klædt på til at bygge et katalog af øvelser og et forløb, der passer til de unge på jeres skole.

Tilbud på 18 timers kursus i LIVSPARAT – i alt 4 moduler - op til 20 deltagere

Tidspunkt

Modul

Sted

Måned 1

Modul A+B (2 x 6 timer) to sammenhængende dage

Hos dig

Måned 3-4

Modul C (1 x 3 timer – eftermiddag)

Hos dig

Måned 8-10

Modul D (1 x 3 timer eftermiddag)

Webinar

Modul A og B afholdes som to hele dage i forlængelse af hinanden (2x6 timer).

Efter en periode, f.eks. 3-4 måneder, afholdes modul C i forbindelse med tilrettelæggelse af forløb, enten op til UPV, op til eksamener ell. lign. (1x3 timer eftermiddag).

Efter endnu 4-5 måneder afholdes modul D, som et webinar, hvor der samles viden fra året, der bruges til evt. justeringer i praksisforløbet med LIVSPARAT med henblik på næste skoleår (1x3 timer eftermiddag).

Vi underviser dig efter den samme didaktik som bruges i undervisningen af elever i LIVSPARAT programmet, og gør det derfor endnu lettere for dig at gå i gang med det samme.

Målgruppe: Lærere og pædagoger i udskolingen, 10. klasses centre, STU og ungdomsuddannelser, klubpædagoger, AKT- og UU-vejledere, jobkonsulenter, PPR-medarbejdere, m.m.

Certificeringskurset afvikles over fire moduler på to hele pædagogiske dage á 6 timer, en pædagogisk dag på 3 timer og et webinar på 3 timer  - i alt 18 timers efteruddannelse.

Nogle skoler og institutioner går sammen om at booke et kursus - hvis I har min. 12 deltagere kommer vi til jer på aftalte datoer.

Få tilsendt et tilbud på kursus og materialepakke for dine kollegaer ved at kontakte os hér ...

9,8 ud af 10 kursusdeltager anbefaler kurset til andre! Se anbefalinger på forsiden.